Καλοκαιρινός Διαγωνισμός Galinos4All – Αντηλιακά Frezyderm

1) To Galinos4all.gr διοργανώνει διαγωνισμό σύμφωνα με την κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, μέσω της οποίας θα διανεμηθούν στους τυχερούς τα παρακάτω περιγραφόμενα δώρα. Η όλη προωθητική ενέργεια διεξάγεται μέσω της Facebook σελίδας, Galinos4All για το www.galinos4all.gr

2) Δικαίωμα συμμετοχής για το διαγωνισμό μπορούν να αποκτήσουν όσα φυσικά πρόσωπα διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του galinos4all.gr και στις θυγατρικές της ή/και συνδεδεμένες με αυτές εταιρίες, καθώς και τα άτομα που εμπλέκονται άμεσα με την διαχείριση της εν λόγω  προωθητικής ενέργειας και οι συγγενείς όλων των παραπάνω έως β’ βαθμού.

3) Η διαδικασία έχει ως εξής: Από τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017 έως την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 όσοι δηλώσουν συμμετοχή στον καλοκαιρινό διαγωνισμό του Galinos4All μπαίνουν αυτόματα σε κλήρωση για να κερδίσουν ένα (1) από τα τρία (3) δώρα που θα κληρωθούν.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να πατάνε πάνω στο post του διαγωνισμού και στη συνέχεια, στο αναδυόμενο παράθυρο, να πατούν το κουμπί της συμμετοχής, έχοντας επιλέξει το προϊόν στην κλήρωση του οποίου θέλουν να συμμετέχουν και συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους στη σχετική φόρμα.

Κάθε χρήστης έχει δικαίωμα να συμμετάσχει μία (1) φορά και για ένα (1) προϊόν στον διαγωνισμό.

4) Δώρα διαγωνισμού:
Μία (1) αντηλιακή κρέμα Sunscreen Velvet Cream προσώπου SPF50+ 50ml της Frezyderm.
Μία (1) αντηλιακή κρέμα Sunscreen Color Velvet Cream προσώπου SPF50+ 50ml της Frezyderm.
Μία (1) αντηλιακή κρέμαSun Second Skin Body SPF50+ 125ml της Frezyderm.
Θα αναδειχθούν 3 νικητές από τους οποίους κάθε ένας θα λάβει μία (1) κρέμα.

5) Οι νικητές θα παραλάβουν το δώρο τους μέσω courier και θα χρειαστεί η επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας.

6) Για την ανάδειξη του νικητή θα διεξαχθεί μία (1) κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας την Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017 στις 14:00. Συγκεκριμένα, θα αναδειχθούν τρείς (3) νικητές οι οποίοι θα κερδίσουν από μία (1) αντηλιακή κρέμα Frezyrderm. Το galinos4all.gr δικαιούται να ματαιώσει την κλήρωση ή να μεταβάλει την ημερομηνία και τους όρους διεξαγωγής της.

7) Κατά την κλήρωση θα αναδειχθούν και τρεις (3) αναπληρωματικοί νικητές, στους οποίους θα δοθούν τα δώρα σε περίπτωση που αποτύχει κάθε προσπάθεια επικοινωνίας με τους αρχικούς νικητές ή κριθεί άκυρη η συμμετοχή τους.

8) Τα δώρα του διαγωνισμού, τα οποία θα αποσταλούν μέσω courier, θα αποδοθούν στους νικητές με τη μορφή Επιστολής, σύμφωνα με την οποία θα επιβεβαιώνεται το δώρο τους.

9) Το galinos4all.gr διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών στην ιστοσελίδα galinos4all.gr  καθώς και στον ιστότοπο  www.facebook.com/galinos4all . Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ‘Συμμετέχοντες’ δίνουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση τους για την ανωτέρω ανακοίνωση των ονομάτων τους. Σε περίπτωση μη συμφωνίας για τη συμμετοχή τους θα πρέπει να ενημερώσουν το Galinos4all.gr με email στο sales@galinos.gr ή με μήνυμα στο facebook στο www.facebook.com/galinos4all μέχρι και τις 29 Ιουνίου 2017.

10) Αν οι νικητές του διαγωνισμού αρνηθούν οποιοδήποτε δώρο ή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο διαγωνισμό ή αποβεί άκαρπη κάθε προσπάθεια ειδοποίησης τους έως και τις 15/07/2017, τα δώρα απονέμονται σε αναπληρωματικούς νικητές. 

11) Η συμμετοχή και τα δώρα είναι απολύτως προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Μοναδική υποχρέωση του galinos4all.gr είναι η εξασφάλιση για τους νικητές των δώρων που κέρδισαν.

12) Οι ‘Συμμετέχοντες’ συμφωνούν ότι το galinos4all.gr και οι μητρικές/θυγατρικές και εν γένει συνδεδεμένες της εταιρείες, οι διαφημιστικές εταιρίες και εταιρίες προωθητικών ενεργειών που συνεργάζονται σ’ αυτή την προωθητική ενέργεια καθώς και όλα τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι δεν θα φέρουν καμία ευθύνη, άλλως απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τυχερού/νικητή για τυχόν τραυματισμό, απώλεια ή οποιαδήποτε ζημία προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από την αποδοχή, κατοχή, κατάχρηση, ή χρήση ενός βραβείου, δώρου ή τμημάτων αυτών.

13) To galinos4all.gr δικαιούται να μεταβάλει τους όρους του διαγωνισμού ή να τον ανακαλέσει, σε οποιοδήποτε χρόνο, με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της www.galinos4all.gr και στο www.facebook.com/galinos4all. To galinos4all.gr διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με τη δική του κρίση, να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι αντιβαίνει στους επίσημους όρους και προϋποθέσεις της κλήρωσης ή βλάπτει την ορθή και αμερόληπτη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

14) Η συμμετοχή στη κλήρωση προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων συμμετοχής.